AS VIA ALTA Ve spolupráci se Středoevropským technologickým institutem CEITEC bylo v rámci výzkumného projektu podporovaného Technologickou agenturou ČR vyvinuto zařízení pro úpravu plastového odpadu na principech tepelného rozkladu a mechanické separace. nežádoucích součástí. . To umožňuje maximální využití recyklovatelných složek ze skládkovaného a spalovaného odpadu. Zařízení je v současné době chráněno užitným vzorem, který je prvním stupněm ochrany tohoto unikátního řešení.

    Osvědčení_užitný vzor.jpg